FEDERATIA ROMANA PENTRU AJUTORAREA PERSOANELOR AFECTATE DE DISABILITATI

FRAPAD Network is the place where the disability community comes together… an intersection where faith and society converge… where families gather… organizations team up… leaders are developed… and Life is elevated.

Adrese utile

A.DA.D.R.A. (AGENłIA ADVENTISTĂ
A.D.R.A. (AGENŢIA ADVENTISTĂ PT.
DEZVOLTARE, REFACERE ŞI AJUTOR)PT. DEZVOLTARE, REFACERE SI
AJUTOR)
(A.D.R.A.) ADVENTIST DEVELOPMENT AND
RELIEF AGENCY
Bd. Pache Protopopescu,
Nr.85
Sect. 2, Bucuresti
Tel: (021) 252.51.17
Fax: (021) 252.86.90
E-mail: director@adra.ro, secretariat@adra.ro
Director: Roman Cornel.R.A. (AGENłIA ADVENTISTĂ
PT. DEZVOLTARE, REFACERE SI
AJU ADUNĂRILE LUI DUMNEZEU DIN ROMÂNIA

Str. Răsăritului, Nr. 59 O.P. 76, C.P. 132
Sect. 6, Bucuresti
Tel: (021) 444.31.99; (021) 777.07.95
Fax: (021) 777.07.95
E-mail: mmceuta@yahoo.com
Web site: http://www.aog.ro
Bucuresti
Director: Pastor prof. dr. Ceută Ioan

AJUTORUL CREŞTIN DIN ROMÂNIA
Str. 22 Decembrie, Nr. 20
Beius
415200
Tel: (0259) 32.12.96
Fax: (0259) 32.31.40
E-mail: iosif@rdslink.ro
Director: Lukacs Mihai

ALFA OMEGA TV
O.P. 8, C.P. 1141
300890 Timisoara
Tel: (0256) 28.49.13 Fax: (0256) 28.49.12
Email: alfa@mail.dnttm.ro
http://www.alfanet.ro
Director: Petan Tudor

ALEGE VIAłA
CAMPUS CRUSADE FOR CHRIST
INTERNATIONAL
Aleea Lacul Morii, Nr. 3
060841 Sect. 6, Bucuresti
Tel: (031) 405.76.04 Fax: (021) 405.10.71
Email: romaniaccc@aol.com
http://www.alege-viata.ro
Director: Bărbulescu Laurentiu

„AMROM,” FUNDAłIA
Str. Clujului, Nr. 6
410053 Oradea
Tel: (0259) 47.70.03 Fax: (0259) 47.70.03
Email:
Director: Morar Ilie

„AREOPAGUS,” CENTRUL PENTRU
EDUCAłIE CRESTINĂ SI CULTURĂ
CONTEMPORANĂ
AREOPAGUS CENTRE FOR CHRISTIAN
STUDIES & CONTEMPORARY CULTURE
Calea Martirilor, Nr. 104
300774 Timisoara
Tel: (0256) 49.43.81 Fax: (0256) 49.47.96
Email: silviu@areopagus.ro
http://www.areopagus.ro
Director: Dr. Rogobete Silviu

ASOCIAłIA CARITATEA UMANITAR
INTERNATIONALĂ
Str. Nichita Stănescu, Nr. 3
400366 Cluj-Napoca
Tel: (0264) 43.83.22 Fax: (0264) 43.80.50
Email: caritatea@mail.dntcj.ro
http://www.caritatea.from.ro
Director: MăluŃan Iosif

ASOCIAłIA DE SPRIJIN A COPIILOR
HANDICAPATI FIZIC – ROMANIA
Str. Haralambie Nicolae
Nr. 36
040587 Sect. 4, Bucuresti
Tel: (021) 335.43.70 Fax: (021) 337.18.75
Email: nationala@aschfr.ro
http://www.aschfr.ro
Director: Popescu Adrian, presedinte

ASOCIAłIA DE SPRIJIN SI PROTECłIE A
COPIILOR SI ADOLESCENłILOR CU
DEFICIT DE ATENłIE SI HIPERACTIVITATE
ASSOCIATION OF SUPPORT,
COUNCELING, AND PROTECTION FOR
CHILDREN AND YOUTHS WITH A.D.H.D.
Str. Jiului, Nr. 4
Sc. C, Et. 3, Ap. 10
013211 Sector 1, Bucuresti
Tel: (021) 667.31.12 Fax: (021) 667.31.12
Email: hiperactivitate@home.ro
http://www.hiperactivitate.home.ro
Director: Enache Cătălin Lucian

ASOCIAłIA RELIGIOASĂ EVANGHELICĂ
LIBERĂ DIN ROMANIA
FREE EVANGELICAL RELIGIOUS
ASSOCIATION OF ROMANIA
Str. FraŃii Golesti, Nr. 12
200467 Craiova
Tel: (0251) 41.66.96 Fax: (0251) 41.66.96
Email: arelromania@gmail.com
Director: Scărlătescu Dumitru

ASOCIAłIA MISIONARĂ ROMANOAMERICANĂ
ROMANIAN AMERICAN MISSION (R.A.M.)
Str. Belvedere, Nr. 14
810022 Brăila
Tel: (0339) 41.04.72 Fax: (0339) 41.04.73
Email: ram-romania@braila.astral.ro
http://www.ram-christian.org
Director: Drăgusanu Petrică, dir ex.

ASOCIAłIA PENTICOSTALĂ DE
AJUTORARE (APA)
PENTECOSTAL AID ASSOCIATION
Aleea Trandafirilor, Nr. 45
420067 BistriŃa
Tel: (0263) 21.10.91 Fax: (0263) 23.67.45
Email: sigartau@comsig.ro
Director: Danciu Ioan, dir. ex.

ASOCIAłIA UMANITARĂ BETEL
BETHEL HUMANITARIAN ASSOCIATION
Str. Trandafirilor, Nr. 18
331157 Hunedoara
Tel: (0254) 74.31.20 Fax: (0254) 74.31.20
Email: cordia@xnet.ro
http://www.betelccb.ro
Director: Medrea Iov Corneliu

BETESDA, ASOCIAłIA CRESTINĂ
UMANITARĂ
Str. Soimus, Nr. 54
040707 Sect. 4, Bucuresti
Tel: (021) 450.39.26 Fax: (021) 450.39.26
Email: None listed
Director: Chelu Iulian

BETHANY, FUNDAłIA SERVICIILOR
SOCIALE
BETHANY SOCIAL SERVICES FOUNDATION
Str. Făgăras, Nr. 16A
300013 Timisoara
Tel: (0256) 49.94.31 Fax: (0256) 49.94.31
Email: bsst@bethany.ro, fssb@bethany.ro
http://www.bethany.ro
Director: Cristea Diana

B.I.G.-IMPACT, FUNDAłIA
B.I.G.-IMPACT FOUNDATION
Str. Minerilor, Nr. 48
400409 Cluj Napoca
Tel: 0788.180.912 Fax: None listed
Email: mail@big-impact.ro
http://www.big-impact.ro
Director: Paul-Faina Eugen Vasile

BROKEN HEART, FUNDAłIA
BROKEN HEART FOUNDATION
Str. Morilor, Nr. 37
031221 Sect. 3, Bucuresti
Tel: (021) 323.14.56 Fax: None listed
Email: RPMUSC@aol.com
http://www.brokenheartministries.com
Director: Dr. Rene McDannel

CARITAS BUCURESTI, ASOCIAłIA
CARITAS BUCHAREST
Str. Ghe. Pripu, Nr. 22-36
014376 Sect. 1, Bucuresti
Tel: (021) 233.21.34 Fax: (021) 233.21.36
Email: caritas@mailbox.ro
http://www.caritasbucuresti.org
Director: Pr. Alexandru Cobzaru

CASA – FUNDAłIA CRESTINĂ DE
ASISTENłĂ SOCIALĂ
CASA – CHRISTIAN AGENCY FOR SOCIAL
ACTION
Str. Nufărului, Nr. 87
410597 Oradea
Tel: (0259) 46.72.00 Fax: (0259) 46.72.00
Email: m.mahr@casa.org.ro
http://www.casa.org.ro
Director: Mahr Monika

„CASA MINUNATĂ,” GRADINIłĂ SI SCOALĂ
PRIMARĂ INCLUZIVĂ
Str. Cosminului, Nr. 1
410406 Oradea
Tel: (0259) 44.25.90 Fax: (0259) 44.71.56
Email: aduplessis@casaminunata.org
http://www.casaminunata.org
Director: Du Plessis Adriana

CENTRUL COMUNITAR CRESTIN,
ASOCIAłIA
Str. Schitului, Nr. 1A
115300 Curtea de Arges
Tel: (0248) 72.70.01 Fax: (0248) 72.70.01
Email: sima_ion@yahoo.com
Director: Sima Ion, Petricioiu Cristi

CENTRUL CRESTIN BUCURESTI
BUCHAREST CHRISTIAN CENTER
Str. Răsăritului, Nr. 59
061203 Sect. 6, Bucuresti
Bucuresti
Tel: (021) 777.07.95 Fax: (021) 444.31.99
Email: mmceuta@yahoo.com
http://www.predici.ro
Director: Pastor prof. dr. CeuŃă Ioan

CENTRUL CRESTIN SIBIU, ASOC.
MISIONARĂ CRESTINĂ DE CARITATE
SIBIU CHRISTIAN CENTER
Str. Verzăriei, Nr. 2
550049 Sibiu
Tel: (0269) 22.78.38 Fax: (0269) 22.78.38
Email: ccrestinsb@rdslink.ro
Director: Dobrin Emanuel

CENTRUL DIECEZAN CARITAS IASI
Str. Sărărie, Nr. 134
700116 Iasi
Tel: (0232) 21.00.85 Fax: (0232) 21.79.98
Email: contact@caritas-iasi.ro
http://www.caritas-iasi.ro
Director: Pr. Egidiu Condac

CLINICA PRO-VITA, FUNDAłIA
Sediul: Bd. 21 Dec. 1989
Nr. 86
400124 Cluj-Napoca
Tel: (0264) 43.18.91 Fax: (0264) 59.60.49; (0
Email: provitacj@clicknet.ro
http://www.clinicaprovita.ro
Director: Dr. David Ille, Dir. Exec.

CRESCENS, ASOCIAłIA
Str. Podgoriilor, Nr. 87a
820195 Tulcea
Tel: (0240) 53.31.57 Fax: (0240) 53.31.57
Email: adipopa_ro@yahoo.com
Director: Popa Adrian

CRM – INNER CHANGE ROMANIA
CHURCH RESOURCE MINISTRIES INNER
CHANGE
Str. Cerchez, Nr. 8
700083 Iasi
Tel: (0232) 21.16.87 Fax: (0232) 21.16.87
Email: jeri.little@crmleaders.org
http://www.crmnet.org
Director: Jeri Little

NEEMIA, FUNDAłIA
NEHEMIA FOUNDATION
Str. Borsa, Nr. 41
Sc. 2 Ap. 28
014174 Sect. 1, Bucuresti
Tel: 0744.649.436 Fax: None lsited
Email: achimg@crwrc.ro
Director: Achim Gabriel

DORCA, SOCIETATEA DE AJUTOR
CRESTIN
DORCA FOUNDATION FOR CHRISTIAN
HELP
Str. 6 Noiembrie, Nr. 35A
720192 Suceava
Tel: (0230) 53.10.94 Fax: (0230) 53.10.94
Email: dorcaorg@yahoo.com
http://www.members.tripod.com/dorca_foundation
Director: Orest Onofrei, presedinte

DORCAS AID INTERNATIONAL ROMANIA,
ASOCIAłIA
Str. Blajului, Nr. 27
400393 Cluj-Napoca
Tel: (0264) 41.63.36 Fax: (0264) 41.63.36
Email: dorkas@artelecom.net
http://www.dorcas.net
Director: Daray Attila

EFRAIM, FUNDAłIA CRESTINĂ DE
CARITATE SI MISIUNE
Str. Gabriel Popescu
Bl. 1A, Sc. A, Ap. 4
130061 Târgoviste
Tel: 0722.553.029 Fax: None listed
Email: lbobeica@yahoo.com
Director: Săulean Arghir

EVANGELICAL FREE CHURCH OF
AMERICA INTERNATIONAL MISSION
Str. Romancierilor, Nr. 2
Bl. C4, Sc. C, Ap. 43
061792 Sect. 4, Bucuresti
Tel: 0722.763.371 Fax: None listed
Email: rfo@efcaim.org
http://www.efcaim.org
Director: Cox David, reprezentant

EUROPEAN CHRISTIAN MISSION
INTERNATIONAL
MISIUNEA CRESTINA EUROPEANA –
ROMANIA
Str. Plopilor, Nr. 16
550190 Sibiu
Tel: (0269) 23.97.99 Fax: (0369) 81.05.85
Email: ecm.romania@ecmi.org
http://www.ecmi.org
Director: Houweling Dirk-Bart

FUNDAłIA DE BINEFACERE CRESTINĂ
DIACONIA-BRĂILA
CENTRUL DE PREGATIRE BIBLICA
Str. Belvedere, Nr. 10
810022 Brăila
Tel: (0239) 61.13.13 Fax: (0239) 61.33.53
Email: colbib-br@flex.ro
Director: Drăgusanu Petre, presedinte

GREATER EUROPE MISSION
O.P. 16, C.P. 1165
300960 Timisoara
Tel: (0256) 43.94.23 Fax: None listed
Email: ALabreche@GEMission.com
http://www.gemission.org/Countries/Default.asp?ID=1
Director: Andy LaBreche, dir.

„INASMUCH,” FUNDAłIA
INASMUCH FOUNDATION
Str. Policlinica, Nr. 13
077055 Ciorogârla, Jud. Ilfov
Tel: (021) 313.54.65 Fax: (021) 313.54.65
Email: inasmuch@b.astral.ro
http://www.inasmuch.ro
Director: Dana Bates

„INIMĂ DE COPIL,” FUNDAłIA
„HEART OF A CHILD” FOUNDATION
Str. Furnalistilor, Nr. 24
800663 GalaŃi
Tel: (0236) 31.21.99 Fax: (0236) 31.21.99
Email: inima@stillco.ro
http://www.inimadecopil.ro
Director: Burtea Anna Cristina, dir. Ex

INIMĂ CĂTRE INIMĂ – FUNDAłIA DE
CARITATE INTERNAłIONAL
HEART TO HEART – INTERNATIONAL
Sos. Mihai Bravu, Nr. 200
Bl. 103, Sc. 1, Ap. 28
030315 Sect. 3, Bucuresti
Tel: (021) 320.28.11 Fax: (021) 320.28.11
Email: h2hi@rdslink.ro
http://www.h2hint.org
Director: Drăgusanu Constantin

IOCHEBED, FUNDAłIA
Bd. GriviŃei, Nr. 61
Bl. 46, Sc. E, Ap. 1
500198 Brasov
Tel: (0268) 42.71.25 Fax: None listed
Email: iochebedbv@gmail.com
http://www.iochebed.org
Director: Făgădar Daniela Damaris

LIGHT INTO EUROPE, FUNDAłIA
Str. Clăbucet, Nr. 35
012132 Sect. 1, Bucuresti
Tel: (021) 224.46.08 Fax: (021) 224.47.93
Email: contact@lightintoeurope.org
http://www.lightintoeurope.org
Director: Platt Camelia

MARANATHA, ASOCIAłIA DE AJUTORARE
CENTRUL PENILLA
Bd. Socola, Nr. 39
700186 Iasi
Tel: (0332) 80.08.11 Fax: (0332) 80.08.13; (0
Email: aam-penilla@mail.dntis.ro
http://www.geocities.com/aam-penilla
Director: Dupu Gică

„MISIUNEA CRESTINĂ ARMATA SALVĂRII
DIN ROMANIA”, ASOCIAłIA
Str. Maica Domnului, Nr. 2
023723 Sect. 2, Bucuresti
Tel: (021) 211.11.99 Fax: None listed
Email: willcundiff@aol.com
http://www.salvationarmy.org
Director: William si Sue Cundiff, comanda

OSANA, FUNDAłIA
OSANA FOUNDATION
Str. C1, Nr. 50
905701 Mamaia-Sat
Tel: (0241) 76.89.29 Fax: (0241) 76.89.29; (0
Email: osana@datanet.ro
http://www.osana.ro
Director: Olariu Adrian, presedinte

PE STANCĂ – SOIMOS, ASOCIAłIA
CRESTINĂ INTERCONFESIONALĂ
ON THE ROCK – SOIMOS,
INTERDENOMINATIONAL CHRISTIAN
ASSOCIATION
Str. Soimos, Nr. 30
315400 Lipova
Tel: (0257) 56.30.90 Fax: (0257) 56.30.90
Email: None listed
Director: Mihăescu Ewald

„POPLARS” ROMANIA, FUNDAłIA
POPLARS ROMANIA FOUNDATION
Str. Republicii, Nr. 153
507190 Sînpetru
Tel: (0268) 36.03.63 Fax: (0268) 36.03.63
Email: ffpoplars@fpoplars.ro
Director: Norman Daniels

PORTUL SPERANłEI, FUNDAłIA
HOPE HAVEN INTERNATIONAL MINISTRIES
Str. Dragomirna, Nr. 3
731148 Bârlad
Tel: (0235) 42.01.09 Fax: (021) 323.70.69; (0
Email: d_mereuta@yahoo.com
http://www.hopehaven.org
Director: Boseff Cristian Alexandru, prese

PRIETENUL COPIILOR, ORGANIZAłIA
CRESTINĂ SI DE CARITATE
THE CHILDREN’S FRIEND, CHRISTIAN
CHARITY ORGANIZATION
Str. Zizinului, Nr. 4
400059 Cluj Napoca
Tel: (0264) 43.77.21 Fax: (0264) 43.74.52
Email: children_friend15@yahoo.com
Director: Lucaci Lidia, presedinte

„RHM – RO”, FUNDAłIA
Bd.A. Lăpusneanu, Nr.181A
Bl. LP3, Parter
900457 ConstanŃa
Tel: (0241) 54.68.68 Fax: (0241) 54.68.68
Email: rhmrom@gmail.com
http://www.roamanianhandicappedministries.org
Director: Ghereben Silviu

ROCK (Romania Outreach to Christ Kids)
Str. Logofăt Tăutu, Nr. 6
Bl. C5, Sc. 1, Et. 1, Ap. 4
031213 Sect. 3, Bucuresti
Tel: (021) 322.20.63 Fax: (021) 322.20.63
Email: rock04@pcnet.ro
http://www.rockministries.org
Director: Nannette Gonzales, presedinte

SAMARITEANUL MILOS ISUS, ASOCIAłIA
DE CARITATE
łE GOOD SAMARITAN – JESUS
Str. Cernisoara, Nr. 123
061017 Sect. 6, Bucuresti
Tel: (021) 769.04.24 Fax: None listed
Email: None listed
Director: Mocanu Gheorghe

„SĂMANłĂ DE SPERANłĂ”, FUNDAłIA
SEEDS OF HOPE
Str. Viilor, Nr. 1
400347 Cluj-Napoca
Tel: (0264) 43.13.70 Fax: None listed
Email: soh@cluj.astral.ro
http://www.seedsofhope-net.com
Director: John M. Haskell

SERVICIUL CRESTIN PENTRU COPIII
ORFANI, FUNDAłIA
Aleea Margaretelor, Nr. 2
710201 Botosani
Tel: (0231) 51.05.43 Fax: (0231) 51.05.43
Email: dinusianca@yahoo.com
Director: Găină Anca

SFANTUL DIMITRIE, FUNDAłIA – CENTRUL
SOCIAL PENTRU COPII SF. DIMITRIE
Str. Matei Basarab, Nr. 50
030671 Sect. 3, Bucuresti
Tel: (021) 323.51.35 Fax: (021) 320.61.70
Email: centrusfdimitrie@gmail.com
http://www.fundatiasfdimitrie.ro
Director: Vasile Mihail Cristian, presedinte

SION INTERNAłIONAL ROMANIA,
FUNDAłIA
Str. Plopilor, Nr. 16
550190 Sibiu
Tel: (0269) 21.25.99 Fax: None listed
Email: casaluminii@rdslink.ro
http://www.sion-international.nl
Director: Howeling Dirk-Bart, presedinte

SOCIETATEA BIBLICĂ
INTERCONFESIONALĂ DIN ROMANIA
(SBIR)
INTERCONFESSIONAL BIBLE SOCIETY IN
ROMANIA
Calea Călărasi, Nr. 173
Bl. 42, Sc. 3, Ap. 68 si
Sc. 2, Ap. 35 (parter)
030615 Sect. 3, Bucuresti
Tel: (021) 320.84.79 Fax: (021) 323.43.84
Email: sbiromania@gmail.com
Director: Diacon Prof. Dr. Ioan Caraza, S

SOUL TO SOUL, FUNDAłIA
Bd. Tineretului, Nr. 1
Casa Tineretului, Et. 3, Sala A
240060 Râmnicu Vâlcea
Tel: 0722.264.052; ( Fax: (0250) 71.14.54
Email: soul17soul@yahoo.com
http://www.soul2soul.ro
Director: Dinică Dumitru Bogdan, presedi

SPERANłA, SOCIETATEA ROMANĂ
HOPE ROMANIAN ASSOCIATION
Str. Fagului, Nr. 17
300561 Timisoara
Tel: (0256) 49.02.45 Fax: (0256) 20.11.52
Email: societatearomanasperanta@yahoo.co
http://www.intermeding.com/speranta
Director: Cojanu Cornelia, presedinte

TANNER ROMANIA MISSION
Jud. GalaŃi, Nr. 74
807215 Nicoresti
Tel: (0236) 86.71.85 Fax: (0236) 86.73.63
Email: sandie@xnet.ro
http://www.tannermission.org
Director: Bruce Tanner, presedinte

TINERET PENTRU CRISTOS, ASOCIAłIA
YOUTH FOR CHRIST
Str. Corneliu Coposu, Nr. 8
310003 Arad
Tel: (0257) 25.38.76 Fax: None listed
Email: admr@inext.ro
Director: Merchie Eric, director

VERITAS – SIGHISOARA, FUNDAłIA
PiaŃa CetăŃii, Nr. 8
545400 Sighisoara
Tel: (0265) 77.78.44 Fax: (0265) 77.78.44
Email: dtarrant@elsig.ro
http://www.veritas.ro
Director: Dorothy Tarrant

VESTEA BUNĂ, SOCIETATEA MISIONARĂ SI
DE CARITATE
GOOD NEWS MISSION
Str. Progresului, Nr. 76
507067 Rotbav
Tel: (0268) 23.06.19 Fax: (0268) 23.06.19
Email: scoalabiblica_rotbav@yahoo.com
http://www.vesteabuna.accro.ro/
Director: Poenar Ioan-Constantin

WORLD VISION – ROMANIA
Str. Rotasului, Nr. 7
012167 Sect. 1, Bucuresti
Tel: (021) 222.91.01 Fax: (021) 224.29.72
Email: rom_office@wvi.org
http://www.worldvision.ro
Director: Anita Delhaas van Dijk

Anunțuri

No comments yet»

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: